Är du intresserad av att göra egen el med solceller?


Uppdaterad 24 september 2017

Vår verksamhet har förändrats.
Nu arbetar vi som oberoende informatörer och utbildare inom solcellsteknik, lagring, energioptimering och elteknik.