Utveckling av produkter

Vi arbetar praktiskt med att konstruera elektronik och elektromekaniska produkter. Vi utför även förbättringar av befintliga system och produkter.

Några exempel är, fjärrstyrda tändapparater för sprängning, trådlösa mätsystem för industrin, sensorer för mätning och avkänning, smarta system för energimätningar och styrningar i hemmet. Styrsystem till maskiner är en av våra specialiteter.
Vår utrustning består av finmekaniska maskiner och en omfattande flora av mätutrustning. Exempel på storheter som kan mätas och analyseras är lufthastighet, flöde, tryck, tryckfall, temperatur, värmesignatur, aktiv effekt, reaktiv effekt, effektfaktor, förbrukad energi, frekvens, tid och digitala signaler. Vi har även värme- och inspektionskamera.  


 

 
Batterilager på 20kWh som kapar topplasten i en villa samt fungerar som backup vid strömavbrott